Personal

Luger Bettina

Mag. Bettina Luger

Personalmanagement / Personalentwicklung
 
 
+43 5 1772-2201
bettina.luger@rby.at
Loibl Karin

Karin Loibl

Personalverwaltung
 
 
+43 5 1772-2101
karin.loibl@rby.at
Tazreiter Anna

Anna Tazreiter

Personalverwaltung
 
+43 5 1772-2001
anna.tazreiter@rby.at

Familienpaket 2017